Skip to main content

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Định

Địa chỉ:715 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại:0256.3816816 – 0256.3826926
Bản đồ tìm kiếm
ácdscv