Skip to main content

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ:số 413B - đường Bà Triệu - phường Đông Kinh - thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại:02053 871058
Bản đồ tìm kiếm
ácdscv