Loading...
Skip to main content

Thi thẩm phán Giỏi

Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình: Đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 (05/07/2017)

Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ hiện có 13 cán bộ, công chức gồm 6 Thẩm phán (trong đó 1 Chánh án, 2 Phó Chánh án).

ácdscv