http://10.1.82.13<![CDATA[Toà án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức tốt các phiên toà trực tuyến]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND278095http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND278095Tue, 20 Sep 2022 08:10:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa được tặng “Bằng khen” trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2022.]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND217685http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND217685Fri, 01 Jul 2022 09:37:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 -13/9/2022).]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND217273http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND217273Thu, 23 Jun 2022 13:59:00 +0700
<![CDATA[Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân tối cao tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”.]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND206641http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND206641Tue, 22 Mar 2022 09:34:00 +0700
<![CDATA[TANDTC ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế hàng năm, 5 năm(2021-2025)]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND191038http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND191038Mon, 18 Oct 2021 09:28:00 +0700
<![CDATA[Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND191035http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND191035Mon, 18 Oct 2021 09:25:00 +0700
<![CDATA[Hội đồng TĐKT Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2020]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND134403http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND134403Wed, 22 Jul 2020 16:10:00 +0700
<![CDATA[Phát động phong trào "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"]]>
Tòa án nhân dân tối cao là một trong 23 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua trong lễ phát động phong trào "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070145http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND070145Mon, 20 May 2019 10:34:00 +0700
<![CDATA[Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069049http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND069049Wed, 08 May 2019 10:28:00 +0700
<![CDATA[TAND hai cấp tỉnh Bình Định: Luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ]]>
Năm 2018, Tòa án hai cấp tỉnh Bình Định luôn quán triệt các yêu cầu đặt ra với phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055331http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND055331Thu, 18 Oct 2018 10:12:00 +0700