http://10.1.82.14<![CDATA[“Thẩm phán mẫu mực” năm 2021 Huỳnh Thị Bạch Tuyết, nữ Thẩm phán nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND201099http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND201099Thu, 20 Jan 2022 10:41:00 +0700
<![CDATA[“Thẩm phán mẫu mực - 2021” Mai Thị Tuyển, người mang sứ mệnh “Bảo vệ công lý”]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND200067http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND200067Wed, 12 Jan 2022 15:03:00 +0700
<![CDATA[Chánh án, “Thẩm phán mẫu mực” Nguyễn Thị Cảnh]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND199344http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND199344Tue, 04 Jan 2022 21:26:00 +0700
<![CDATA[Thẩm phán Hứa Quang Thông, người “Thẩm phán mẫu mực”]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND199341http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND199341Tue, 04 Jan 2022 21:18:00 +0700
<![CDATA[“Thẩm phán mẫu mực” Diêu Hoàng Tiếp, gương điển hình tuổi trẻ sáng tạo, tâm huyết và yêu nghề]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND199338http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND199338Tue, 04 Jan 2022 21:16:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Văn Nam, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã vinh dự được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” năm 2020]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189442http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189442Tue, 21 Sep 2021 08:33:00 +0700
<![CDATA[Ông Lý Thanh Lâm, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Thẩm phán Mẫu mực năm 2020]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189081http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189081Thu, 16 Sep 2021 15:37:00 +0700
<![CDATA[Ông Nguyễn Thuận Lợi, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang, Thẩm phán mẫu mực năm 2020]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189078http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189078Thu, 16 Sep 2021 15:21:00 +0700
<![CDATA[Ông Trần Xuân Tạo, Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Thẩm phán mẫu mực năm 2020]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189072http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189072Thu, 16 Sep 2021 15:09:00 +0700
<![CDATA[Ông Trần Thế Cẩm, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, thẩm phán mẫu mực năm 2020]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189065http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND189065Thu, 16 Sep 2021 15:03:00 +0700