http://www.toaan.gov.vn<![CDATA[Thẩm phán Đỗ Thế Bình, được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2021]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND215335http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND215335Wed, 08 Jun 2022 09:48:00 +0700
<![CDATA[Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên - Đào Thúy Hà vinh dự được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2021]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND215332http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND215332Wed, 08 Jun 2022 09:47:00 +0700
<![CDATA[THẨM PHÁN GIỎI PHAN DUY ĐÔ]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND214156http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND214156Mon, 23 May 2022 15:00:00 +0700
<![CDATA[Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh: Nguyễn Sỹ Cây được tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2021]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND213093http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND213093Thu, 12 May 2022 15:14:00 +0700
<![CDATA[Nữ Thẩm phán, Chánh án Trần Ngọc Hạnh “Giỏi công tác chuyên môn, nhiệt tình công tác đoàn thể”]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND212413http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND212413Mon, 09 May 2022 09:10:00 +0700
<![CDATA[Ông Phùng Văn Phong, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2021.]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND207967http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND207967Fri, 08 Apr 2022 09:45:00 +0700
<![CDATA[Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - Thẩm phán giỏi năm 2021]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND206159http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND206159Wed, 16 Mar 2022 14:46:00 +0700
<![CDATA[Ông Lê Xuân Tuyên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Thẩm phán giỏi năm 2021]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND204750http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND204750Thu, 10 Mar 2022 14:53:00 +0700
<![CDATA[Ông Phạm Văn Giang, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - Thẩm phán giỏi năm 2021.]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND204695http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND204695Wed, 09 Mar 2022 14:40:00 +0700
<![CDATA[Bà Hoàng Thị Lệ Hằng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Thẩm phán giỏi năm 2021]]>
]]>
http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND204469http://tdkt.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tdkt/chitiettin?dDocName=TAND204469Fri, 04 Mar 2022 22:04:00 +0700